Infolinka: 770 625 656
 
 
 

Reklamace vadného zboží

REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ

Jak reklamovat vadné zboží?

PŘEPRAVCEM

Spolu se zbožím je potřeba zalsat kopii faktury a písemné vyjádření o zjištěných vadách. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují.  Popř. stačí vyplnit reklamační list, který je ke stažení zde.

Reklamované zboží posílejte na adresu skladu:
Nehtová kosmetika s.r.o., Michal Vrška (Eshop-nehty.cz)
Husova 110
664 01  Řícmanice

Reklamační podmínky:

Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené a čisté. Pokud tak neučiní, může prodávající reklamaci odmítnout či vyfakturovat zákazníkovi náklady za náhradu vzniklých organizačních a servisních nákladů.

Reklamační lhůta 30 dnů běží ode dne převzetí reklamovaného zboží prodávajícím

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky. Při profesionálním použití přístrojů 12 měsíců (IČ).

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího nebo autorizovaný servis a své stanovisko sdělí kupujícímu v písemné podobě. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka nebo autorizovaného servisu, může se písemně obrátit na vedení společnosti prodávajícího písemnou formou.

V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

Jde-li o vadu odstranitelnou a stejná vada byla již dvakrát odstraňována, vyskytla se potřetí a tato skutečnost výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné, popř. odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

Pokud si při reklamaci nebudete vědět rady, kontaktujte nás a my vám rádi poradíme. Vyhnete se tím problémům a zbytečným nákladům spojených s reklamací. 

Provozováno na Provozováno na systému NetShops
GoPay