Obchodní podmínky

 

Identifikační údaje prodávajícího (fakturační údaje):

Nehtová kosmetika s.r.o. (provozovatel internetového obchodu www-eshop-nehty.cz

Plachty 510/6, 634 00 Brno - pouze sídlo firmy

Korespondenční adresa a adresa pro vracení zásilek:

Nehtová kosmetika s.r.o.

Martina Vršková

Husova 110

664 01 Řícmanice 

IČ 04348176

C 89475 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: FIO banka 2401792626/2010

Prodávající není plátce DPH.

E-mail:info@eshop-nehty.cz

Telefon: 420 770 62 56 56

 

Kupující

zákazník, který nakupuje soukromě (nepodnikatel) - Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem 

zákazník, který nakupuje na firmu (IČ) - Obchodní podmínky se řídí obchodním zákoníkem

 

Objednání

Objednávat zboží je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně svátků.

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky (tlačítko "Objednat s povinností platby" se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Registrace zákazníka není pro nákup nutná (tzn. je dobrovolná).

 

Slevový kupon ve výši 5%

automaticky vygenerovaný slevový kupon, který obdrží emailem každý kupující po vytvoření objednávky může uplatnit při další objednávce v eshopu www.nehty-nehty.cz.

 

Uzavření kupní smlouvy


Na webových stránkách obchodu jsou informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českém jazyce. Ceny zboží jsou konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

Zboží které máte zájem koupit vložíte do košíku kliknutím na tlačítko "Do košíku".


Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém stránkách  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
-objednávaném zboží (objednávané zboží „vložil“ kupující do elektronického nákupního košíku),
-způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
-informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po odsouhlasení ,,Obchodních podmínek“ (k potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko) a kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby". 

 

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky přijde kupujícímu automaticky vygenerovaný e-mail Objednávka na nehty-nehty.cz o přijetí objednávky – tzn., že prodávající objednávku pouze eviduje v systému. V dalším emailu „Vyřizuje se“ bude objednávka kupujícímu potvrzena a tím vzniká smluvní vztah.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením e-mailové zprávy kupujícímu, ve které prodávající potvrdí objednávku – předmět emailu „Vyřizuje se“.  
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou pokládány za důvěrné a při nakládání s nimi je postupováno podle zákona č. 101/2000Sb. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, a to s výjimkou osob zajišťujících plnění závazků z kupní smlouvy prodávajícím.  Více o ochraně osobních údajů.

Způsoby plateb

·         V hotovosti při převzetí zboží

·         Platba dobírkou

·         Platba bankovním převodem

  •       Platba on-line GoPay

V případě platby předem převodem musí být platba uhrazena do 7 dnů od vzniku objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována.

 

 

Informace o produktech

Jak textové tak obrazové informace o produktech v e-shopu mají pouze ilustrační charakter a v detailech (hlavně barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti, které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou. Část produktů v nabídce e-shopu je pouze pro profesionální použití – například Nehtové produkty. Prodávající nenese odpovědnost za konečný výsledek a případné zdravotní potíže při koupi těchto produktů.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Čestné prohlášení kupujícího – nehtové produkty

Kupující si je náležitě vědom toho, že některé nabízené produkty jsou pouze pro profesionální použití (uv gely, akryly, čističe, removery, liquidy, uv top laky, primery, bondery atd). Tyto produkty obsahují nebezpečné chemické látky a aplikace těchto produktů sobě nebo jiným osobám může provádět pouze osoba proškolená, která se může prokázat příslušným certifikátem o vykonání kurzu, školení nebo vlastnictvím živnostenského oprávnění v oboru manikúra, pedikúra a modeláž nehtů. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací, pracovním postupem a skladováním osoby nemající k používání těchto produktů náležité a řádné oprávnění. Nehtové produkty vždy skladujte mimo dosah dětí!

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů. Prodávající odesílá tyto emaily:

  • po odeslání objednávky automaticky generovaný e-mail, kde najdete souhrn objednávky + pokyny k platbě převodem. Tento email je informací, že Vaši objednávku evidujeme v systému.
  • „Vyřizuje se“ -  Vaši objednávku jsme přijali a objednané zboží máme skladem
  • "odeslání zboží“ - informace o tom, že jsme Vám zboží odeslali

Expediční lhůta

V převážné většině případů je zboží odesláno během 1-2 pracovních dnů. Doba uvedená je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
 

Pokud není některé zboží skladem, bude na uvedenou skutečnost zákazník upozorněn prostřednictvím e-mailu, popřípadě telefonicky a projednán s ním termín plnění, popřípadě možná náhrada jiným zbožím.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. K zásilce je přiložena faktura, která také slouží jako záruční doklad.

 
Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci. Pokud zásilku i přesto přeberete, napište prosím do přepravního listu poznámku: "Poškozený obal – převzato s výhradou".

Nepřevzetí odeslané zásilky

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít objednané zboží, s výjimkou případu poškozené zásilky od dopravce, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám zboží doručit. Zároveň to, že zboží nepřevezmete, není, odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit
z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Na základě občanského zákoníku má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení je 14 kalendářních dní a začíná následující den po dni převzetí.  Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající bude požadovat náhradu nákladů vynaložených k uvedení zboží do původního, resp. prodejního stavu. Kupujícímu bude vrácena uhrazená částka vč. dopravy do 14 dnů (za dopravné bude vrácena částka nejlevnější varianty dopravy).

Adresa pro vrácení zboží:

Nehtová kosmetika s.r.o.

Martina Vršková

Email: info@eshop-nehty.cz

Husova 110

664 01 Řícmanice

 

Zásilky nezasílejte na dobírku nebo jako balík na poštu - tyto nebudou od nás převzaté. 

Odstoupení od KS můžete učinit bez udání důvodu a to písemně nebo elektronicky.

Odstoupit od kupní smlouvy může pouze fyzická osoba - nepodnikatel. V případě nákupu zboží na IČ nelze odstoupit od kupní smlouvy.

Možnost odstoupit od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží objednané speciálně pro kupujícího a na zboží, které nebylo v době objednání skladem.

Peněžní částka bude zaslána na bankovní účet do 14 dnů od převzetí vráceného zboží. Zásilky zaslané na dobírku budou odmítnuty.

Práva z vadného plnění

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb. (nepodnikatelé)

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:          

- zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
-zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
-zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu do 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

V případě, že se vyskytne závada u vámi zakoupeného zboží závada objeví od 1 roku do 2 let, máte možnost zboží reklamovat s tím, že kupující musí prokázat, že byla závada na zboží již v době doručení.

Zašlete nám reklamované zboží na naši adresu s kopií prodejního dokladu a popisem závady. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji reklamovat. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození, nesprávným používáním, nevhodným skladováním, nevhodným přepravováním, nedodržením návodu nebo nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím nebo na zboží, které má porušenou plombu. Záruční list může být nahrazen dokladem o zakoupení (faktura).

Před zasláním reklamovaného zboží nás písemně nebo elektronicky informujte.

Adresa pro zaslání nebo osobní doručení reklamací:

Nehtová kosmetika s.r.o.

Martina Vršková

Email: info@eshop-nehty.cz

Husova 110

664 01 Řícmanice

Zásilky nezasílejte na dobírku nebo jako balík na poštu - tyto nebudou od nás převzaté. 

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů. Pokud tato lhůta nebude splněna, má kupující nárok od smlouvy odstoupit a bude mu vrácena kupní cena zboží. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na dopravu kupující.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je info@eshop-nehty.cz. My budeme doručovat korespondenci na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali

 

Obchodní podmínky vstupují v platnost 1.1.2023

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:  Nehtová kosmetika s.r.o., Husova 110, 664 01 Řícmanice, email: info@eshop-nehty.cz            

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

Datum:

Podpis:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Nehtová kosmetika s.r.o., Husova 110, 664 01 Řícmanice, email: info@eshop-nehty.cz              

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Nehtová kosmetika s.r.o. nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: